Мода, модни тенденции, здраве, красота и лайфстайл списание и директория Fashion.bg
Рокли дантела | Българска мода
Електронен магазин за българска мода

Fashion.bg » Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕСУРСИТЕ НА WWW.FASHION.BG

I. Общи разпоредби

Чл. 1. Fashion.bg е Интернет портал, собственост на Фашън.БГ ООД. Сайтът дава възможност на потребителите да получават достъп до разнообразна информация - новини, публикации за мода и красота, информация за личности и модели, както и контактни данни на фирми и хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на сайта или на други сървъри извън контрола на последния. Фашън.БГ ООД по-долу за краткост е наричан "Собственик на портала" или само "Собственик".

Чл.2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Фашън.БГ ООД и всяко лице, което посещава страниците на fashion.bg. Посещавайки портала, потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия. Последна актуализация на Общите условия - 25.05.2009 г.

Предмет на договора

Чл. 3. Потребителите на портала Fashion.bg се задължават да ползват услугите и информацията при стриктно спазване на изискванията, посочените в настоящите Общи условия. Достъпът до всички страници от Fashion.bg е безплатен. Част от услугите се предоставят след регистрация в портала.

II. Услуги

Чл. 4. (1) Регистрацията в директорията е безплатна. Всяка фирма или сайт има право само на една регистрация в два раздела в директорията, които съответстват на тяхната дейност. Изключение може да се направи ако фирмата притежава втори уеб сайт на различен домейн и с различно съдържание, който отговаря по тематика на други два раздела в директорията, както и ако дадена фирма заплати VIP линк в два допълнителни раздела.

(2) Регистрация на фирма може да бъде отхвърлена по преценка на администратора ако:

а) Съдържанието на сайта или описанието, което е посочено за дейността на фирмата не отговаря на нито един раздел в директорията. В този случай се прави регистрация като частно лице.
б) Описанието на фирмената дейност е написано изцяло с главни букви и/или с латински букви в местата за попълване на кирилица.
в) Посочените данни за фирмата се дублират с предишна регистрация - в този случай данните в регистрациите се сравняват, актуализира се първата регистрация, а по-новата регистрация се изтрива.

(3) Фирмите в директорията се подреждат по дата, като най-новорегистрираните фирми са в началото. Предоставени са възможности за сортиране на фирмите и по азбучен ред и брой посещения. Независимо от посочените критерии първи се подреждат фирмите, заплатили услугата VIP линк.

(4) Всяка фирма се грижи сама за поддържането на актуалността на информацията, публикувана във Fashion.bg чрез предоставено потребителско име и парола. При проблеми с актуализацията на информацията, моля свържете се с нас.

Чл. 5. (1) В Българския моден портал се публикуват собствени новини и материали, както и публикации, предоставени от други сайтове. В публикациите се посочва източникът на информация или авторът на статията, както и източникът на снимковия материал.

(2) Препечатването на цели материали от https://www.fashion.bg е изрично забранено без предварително писмено разрешение за това. Разрешено е копирането на не повече от 80% от даден материал, публикуван в https://news.fashion.bg и https://beauty.fashion.bg и не повече от 50% от снимките към него с препратка към източника на информацията, която гласи Чети повече във Fashion.bg с линк към съответната публикация.

(3) Ако желаете да копирате материали, които са ни предоставени от други сайтове, моля поискайте тяхното разрешение за това.

(4) ФАШЪН.БГ ООД гарантира на потребителите си, че поддържа актуална информация, която се обновява всекидневно, като използваме достоверни, утвърдени и компетентни източници. Това не изключва вероятни обективни пропуски.

Чл. 6. (1) Форумът дава възможност за писмена комуникация с други лица online и публикуване на информация по определени теми.
(2) Правилата за ползване на форума, са описани на адрес https://forum.fashion.bg

Чл. 7. (1) Регистрираните фирми и потребители във Fashion.bg имат възможност да публикуват оферти.

(2) Дадена оферта може да бъде изтрита по преценка на администратора ако:

а) Съдържанието на офертата не отговаря на нито една предвидена категория.
б) Съдържанието на офертата е написано изцяло с главни букви и/или с латински букви в местата за попълване на кирилица.
в) Офертата се дублира с вече публикувана оферта от същата фирма в рамките на един месец.

Чл. 8. (1) Видео файлове се публикуват единствено от администратора по негова преценка.

Чл. 9. (1) Всеки посетител на https://calendar.fashion.bg може да публикува предстоящо събитие.

(2) Администраторът може да откаже публикуване на събитие ако:

а) Съдържанието на събитието не отговаря на нито една предвидена категория.
б) Съдържанието на събитието е написано изцяло с главни букви и/или с латински букви в местата за попълване на кирилица.
в) Събитието вече е включено в календара.

Чл. 10. (1) В разделът за Aбитуриенти се публикува инфрормация от фирми, след предварително заплащане според ценоразписа на ФАШЪН.БГ ООД

Чл. 11. (1) Раздел Речник е създаден чрез ползването на множество източници, с цел улеснено ползване на информация за различни термини от областта на модата и красотата. Всеки потребител може да допринесе към допълването на този раздел, като ни пише своите предложения.

Чл. 12. Модели и личности

12.1. Информацията за модели и личности се публикува от администратор на Fashion.bg. Източници на информацията и снимките са други публикации в сайта, както и личен архив на посочените лица.

Чл. 13. Всяка седмица по електронна поща се изпраща бюлетин с информацията, публикувана в портала за последните седем дни. Всеки потребител може да заяви желанието си да получава или не електронния бюлетин.

III. Права и задължения на страните

Права и задължения на потребителя
Чл. 14. (1) Потребителят има право да ползва безплатно услугите, предоставяни от портала.

Чл. 15. (1) Потребителят няма право да публикува коментари или други материали, които:
а) противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържат заплаха за живота на други хора, както и клевети, заплахи и друг тип злостни критики срещу конкретни лица и събития;
в) съдържат нецензурни и/или обидни текстове на религиозна, верска или политическа основа;
г) имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ФАШЪН.БГ ООД;
д) нарушават човешките права съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, ратифицирани от Република България;
е) представляват търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж) са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на тези лица;
з) нарушават имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) В случай, че са налице неправомерни нарушения на изискванията по предходния член, ФАШЪН.БГ ООД има право да изтрие съответната информация, както и да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Права и задължения на Собственика на Бълагрския моден портал Fashion.bg
Чл. 16. Собственикът има права да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги и информация, ако потребителят с действията си накърнява доброто му име, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмите и техническите средства, чрез които се предоставят услугите и информацията.

Чл. 17. В случай на неправомерни действия по предходния член и при поискване от органите на реда, съгласно действащите нормативни разпоредби на българското законодателство, Собственикът е длъжен да предоставя цялата информация за действията и самоличността на Потребителя.

Чл. 18. Собственикът има право да прекрати ползването на услугите и информацията на лица, които използват предлаганите услуги и информация за търговски и рекламни цели, или разработване и предоставяне на собствени услуги.

Чл. 19. Собственикът се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.

Чл. 20. Собственикът има право да изпраща email съобщения на регистрираните потребители с цел информиране във връзка с тяхната регистрация и профил, както и с интересни предложения, свързани с модната индустрия.

Ограничаване на отговорността
Чл. 20. (1) Собственикът на портала не носи отговорност в случай, че :
а) при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация;
б) предоставяните услуги са засегнати от обстоятелства извън контрола на Собственика на портала.

(2) Собственикът не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от уебсайта fashion.bg, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване. ФАШЪН.БГ ООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.

(3) С приемане на настоящите Общи условия потребителите на портала декларират, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на техен риск и отговорност.
(4) Собственикът не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

Чл. 21. (1) Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Интелектуална собственост
Чл. 22. (1) Всички елементи на съдържанието на порталния сайт fashion.bg, включително дизайн, бази данни, текст, снимки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на портала. Върху някои от публикациите Собственикът има право на изключително ползване.

(2) Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна и др. на част или цялото съдържание на портала, включително базите данни и материалите в него, извършено без разрешение на Собственика, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

(3) Разрешено е копирането на не повече от 80% от даден материал, публикуван в https://news.fashion.bg и https://beauty.fashion.bg и не повече от 50% от снимките към него с препратка към източника на информацията, която гласи Чети повече във Fashion.bg с линк към съответната публикация. Препечатването на цели материали от https://www.fashion.bg или друга информация от портала е изрично забранено без предварително писмено разрешение за това.

Лични данни
Чл. 23. ФАШЪН.БГ ООД гарантира неприкосновеността на личната информация на потребителите - лични данни, предоставени от потребителите при регистрация в нашия сайт или по електронна поща.
Bridal Fashion
  • Личности
  • Модели

designer

Иван Христов


ТВ водещ и продуцент
и още...
Абонамент

Абонирай се за новото в сайта

абонирай се   отпиши се

За сайта ¦ Реклама ¦ Добави сайт ¦ Условия за ползване ¦ Партньори ¦ За контакти

Онлайн магазин ¦ Дамски дрехи ¦ Рокли ¦ Дамски блузи ¦ Поли ¦ Дамски манта ¦ Дамски костюми ¦ Дамски панталони ¦ Спортни екипи

виж повече

виж повече